Sex je náš

Ano, sex dělá dobře mně i tobě nejen v této době. Sex je nejlepší relax duševní i tělesný, upevňuje mezilidské vztahy a harmonizuje celou společnost. Společnost, která málo souloží je plná potlačovaných pnutí a antagonismů. To vede ke ztrátě sociální stability a třeba nakonec i k násilným střetům. Přeneseně se tak dá odvodit, že kdo nesouloží, přispívá ke společenské nestabilitě a ohrožuje sociální smír.

Větší měřítka

Ve větším měřítku se pak může nebezpečné pnutí projevit dokonce i ve vztazích mezi různými státy a nakonec to může skončit i válkou. Ke světovému míru je tak nezbytné, aby lidé byli k sexu vždy připraveni nejen psychicky, ale i fyzicky. Bohužel, tento cíl je ohrožen, protože je stále častějším jevem, zejména mezi muži, funkční porucha erekce. Tím je svět ve stále větším ohrožení.