Udělejte obtížím přítrž

Vždy když kohokoliv z nás, začne něco trápit, snažíme se, abychom se s těmito nepříjemnými záležitostmi co nejrychleji vypořádali. Pokud něco řeší naší přátelé, vždy je nabádáme, aby byli silní, zbavili se negativních emocí a bojovali. Bohužel, když se problém týká nás samotných, už tak stateční nebýváme. A to je právě ta chyba. Čím dříve začnete s  problémy s prostatou a jejími příznaky bojovat, tím dříve se zase budete cítit příjemně a zcela ve své kůži.

Bojujte do poslední kapky

Všichni jsme vždy plní rad, pokud se problém týká někoho jiného. Ale zkusme taky naslouchat, když to někdo s námi myslí dobře, a předává nám své zkušenosti s nemocí, která je pro každého muže velmi citlivá, a cítí se kvůli ní velmi zranitelně. Protože vyměšování patří k základním fyziologickým potřebám každého člověka, musíme dbát i o tuto stránku. Pokud základní potřeby nejsou plně uspokojivé, odráží se to nakonec i v ostatních stránkách našeho života.