Uplatňujeme moderní metody výuky

Nebojte se přihlásit se do naší autoškoly. Naši učitelé vám budou vždycky nablízku. Jsme tady proto, abychom vás kvalitně naučili řídit některé z motorových vozidel a zároveň abychom vás kvalitně připravili k závěrečným zkouškám. Ti, kteří obstojí, získají řidičská oprávnění. Věřte, že uděláme vše co je v našich silách, abyste se skutečně naučili řídit.

Bez řidičských průkazů nejezděte

Nepochybujeme o tom, že každý z vás ví, že jezdit může výhradně ten, kdo vlastní platný řidičský průkaz. Přesto se často stává, že řada lidí jezdí, aniž by ho vlastnila. To vám nemůžeme doporučit v zájmu vlastní bezpečnosti, ale především v zájmu všech dalších účastníků silničního provozu. Takovým lidem můžeme pouze navrhnout, aby přišli k nám do autoškoly.